ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΤΕΛ Καβάλας 2510 222294
Αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος 2510 223662, 225577
Λιμεναρχείο Καβάλας 2510 223716
ΑΝΕΘ 25930 22318
ΝΕΚ 25930 23404
Λιμενικό Κεραμωτής 25910 51098
ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Κέντρο Υγείας Πρίνου 25930 71100, 25930 71101
Ιατρείο Πρίνου 25930 71100
Ιατρείο Παναγίας 25930 61203
Ιατρείο Σκάλα Σωτήρας 25930 71332
Ιατρείο Καλλιράχης 25930 91211
Ιατρείο Λιμενάρια 25930 51235
Ιατρείο Πότου 25930 53194
Ιατρείο Θεολόγος 25930 31211
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τουριστική Αστυνομία Θάσου 25930 23111
Αστυν. Τμήμα Θάσου 25930 22500, 22122
Αστυν. Τμήμα Θεολόγου 25930 31222
Αστυν. Τμήμα Λιμεναρίων 25930 51111
Πρίνου 25930 71230
Σκάλα Καλλιράχης 25930 91111
Πυροσβεστική Υπηρεσία 25930 23199
Λιμενικός Σταθμός Θάσου 25930 22106
Λιμενικός Σταθμός Πρίνου 25930 71890
Λιμενικό Φυλάκιο Όρμου Πρίνου 25930 71390
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 25930 23667, 25930 58341
ΕΟΤ 25930 22226
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ταχυδρομείο Λιμένα 25930 22114
Ταχυδρομείο Πρίνου 25930 71200
Ταχυδρομείο Λιμεναρίων 25930 51296
Ταχυδρομείο Θεολόγου 25930 31212
Αγροτική Λιμένα 25930 22940 , 22970
Αγροτική Λιμεναρίων 25930 51282 , 52683
Εμπορική 25930 23865, 22703
Εθνική Λιμένα 25930 22186, 22436
Εθνική Λιμεναρίων 25930 51192 , 25930 51598

Choose language Ellas Greece iconUK icon